Search
Close this search box.

Privacybeleid

Dank u voor uw bezoek aan onze website. In het volgende willen wij u informeren over de behandeling van uw gegevens in overeenstemming met de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar onze verklaring inzake gegevensbescherming die onder deze tekst is opgenomen.

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt.

Verantwoordelijk

Het in het impressum genoemde bureau is verantwoordelijk voor de hieronder beschreven verzameling en verwerking van gegevens:

LTE Consulting GmbH
Directeur: Dipl.-Ing. Uwe Stolley
Burgstrasse 47
40764 Langenfeld
Telefoon: +49 2173 68437-50
E-mail: info@lte.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Gegevensverzameling

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Opslag van het IP-adres

Wij bewaren het IP-adres dat door uw webbrowser wordt doorgegeven voor een strikt specifiek doel gedurende een periode van zeven dagen, om aanvallen op onze websites te kunnen opsporen, beperken en elimineren. Na deze periode verwijderen of anonimiseren wij het IP-adres. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1. 1 lit. f) GDPR.

Gebruiksgegevens

Wanneer u onze websites bezoekt, worden zogenaamde gebruiksgegevens tijdelijk op onze webserver opgeslagen als een logboek voor statistische doeleinden om de kwaliteit van onze websites te verbeteren. Deze gegevensreeks bestaat uit

  • van de pagina waarvan het bestand is opgevraagd,
  • de naam van het bestand,
  • de datum en tijd van de zoekopdracht,
  • de hoeveelheid overgedragen gegevens, de
  • de toegangsstatus (bestand overgedragen, bestand niet gevonden),
  • de beschrijving van het gebruikte type webbrowser,
  • het IP-adres van de aanvragende computer, dat wordt afgekort zodat geen persoonlijke referentie meer kan worden vastgesteld.

De bovengenoemde loggegevens worden alleen anoniem opgeslagen.

Gegevensoverdracht aan derden

Wij geven uw gegevens door in het kader van een opgedragen verwerking overeenkomstig §§ 3.1 en 4.1 van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 28 DSGVO aan dienstverleners die ons ondersteunen bij de exploitatie van onze websites en aanverwante processen. Onze dienstverleners zijn strikt gebonden aan instructies en contractueel aan ons gebonden.

Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

All-Inkl ALL-INKL.COM (hierna “All-Inkl” genoemd).
Nieuwe Media Münnich
Inh. René Münnich
Hoofdstraat 68
02742 Friedersdorf

Voor details, zie het privacybeleid van All-Inkl: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

Het gebruik van All-Inkl is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. Wij hebben er een legitiem belang bij dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. a DSGVO en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Job verwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een overeenkomst inzake orderverwerking (AVV) gesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die garandeert dat deze partij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de DSGVO.

Cookies

Wij gebruiken cookies op onze websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en kunnen worden gelezen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies, die na de individuele sessie worden opgeslagen. Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken het gebruikte apparaat te herkennen. In sommige gevallen bevatten cookies echter alleen informatie over bepaalde instellingen die niet aan een specifieke persoon kunnen worden gerelateerd.

Wij gebruiken op onze websites [Session-Cookies und permanente Cookies]. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid. 1 lit. f) DSGVO en in het belang van [het optimaliseren of mogelijk maken van gebruikersbegeleiding en het aanpassen van de presentatie van onze website].

U kunt uw browser instellen om u te informeren over het plaatsen van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies voor u transparant. U kunt ook te allen tijde cookies verwijderen met behulp van de juiste browserinstellingen en voorkomen dat er nieuwe cookies worden ingesteld. Houd er rekening mee dat onze webpagina’s dan mogelijk niet optimaal worden weergegeven en dat sommige functies technisch niet meer beschikbaar zijn.

Google Analytics

Wij creëren pseudonieme gebruiksprofielen met behulp van Google Analytics om onze website in te richten volgens de vereisten. Google Analytics gebruikt cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen en door ons kunnen worden gelezen. Zo kunnen wij terugkerende bezoekers herkennen en als zodanig tellen. Google Analytics is standaard uitgeschakeld op onze websites en wordt alleen geactiveerd als u ons toestemming hebt gegeven om tracking cookies in te stellen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6, lid. 1 lit. a) DSGVO op basis van uw toestemming.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Aangezien wij op deze website echter IP-anonimisering hebben geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS (een passend niveau van gegevensbescherming is beschikbaar volgens art. 45, lid 1, DSGVO door de deelname van Google aan het Privacy Shield) en daar alleen ingekort. Wij hebben een overeenkomst gesloten met Google Inc. (VS) ook een overeenkomst gesloten voor opdrachtverwerking overeenkomstig art. 28 DSGVO. Dienovereenkomstig zal Google alle informatie uitsluitend gebruiken om het gebruik van onze website voor ons te evalueren en om rapporten over de website-activiteit op te stellen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Gebruik hiervoor een van de volgende opties:

  1. a) U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.
  2. b) U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.
  3. c) U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie geplaatst, die het verzamelen van uw gegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst permanent verhindert:

Klik hier om uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in te trekken.

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op de nieuwsbrief van ons bedrijf, worden de gegevens in het respectieve invoermasker doorgegeven aan de controller. Inschrijving voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd double opt-in proces. Dat wil zeggen dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met andermans e-mailadressen kan registreren. Bij registratie voor de nieuwsbrief worden het IP-adres van de gebruiker en de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Dit dient om misbruik van de diensten of het e-mailadres van de betrokkene te voorkomen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Een uitzondering bestaat indien er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat. De gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden opgezegd. Evenzo kan de toestemming voor de opslag van persoonsgegevens te allen tijde worden ingetrokken. Daartoe is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens nadat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief is art. 6 (1) van de Duitse wet op de gegevensbescherming indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. 1 lit. a) GDPR. De rechtsgrondslag voor het verzenden van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 para. 3 UWG.

Wij gebruiken rapidmail voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is rapidmail GmbH, Wentzingerstraße, 21, 79106 Freiburg, Duitsland. rapidmail wordt onder meer gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. De door u ingevoerde gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden op de servers van rapidmail in Duitsland opgeslagen. Als u geen analyse door rapidmail wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Wij geven hiervoor een link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief. Voor analysedoeleinden bevatten de met rapidmail verzonden e-mails een zogenaamde trackingpixel, die zich bij het openen van de e-mail met de servers van rapidmail verbindt. Zo kan worden bepaald of een nieuwsbriefbericht is geopend. Verder kunnen we met behulp van rapidmail bepalen of en welke links in het nieuwsbriefbericht worden aangeklikt. Alle links in de e-mail zijn zogenaamde tracking links, waarmee uw kliks kunnen worden geteld. Afhankelijk van het gebruikte lettertype voor de betreffende nieuwsbrief vindt er een verbinding plaats met externe servers zoals Google Fonts.

Rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1. 1 lit. a) GDPR.

Ontvanger: De ontvanger van de gegevens is rapidmail GmbH.

Doorgifte aan derde landen: De gegevens worden niet doorgegeven aan derde landen.

Duur: De door ons in het kader van uw toestemming voor de nieuwsbrief opgeslagen gegevens worden door ons bewaard totdat u zich voor de nieuwsbrief afmeldt en na uw afmelding van onze servers en van de servers van rapidmail verwijderd. Door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Mogelijkheid tot herroeping: U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.

Verdere informatie over gegevensbescherming: Voor meer details, raadpleeg de informatie over gegevensbeveiliging van rapidmail op: https://www.rapidmail.de/datensicherheit. Voor meer informatie over de analysefuncties van rapidmail, zie de volgende link: https://www.rapidmail.de/wissen-und-hilfe

Contactformulier

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt over vragen van welke aard dan ook, geeft u ons vrijwillig toestemming om contact met u op te nemen. Hiervoor is een geldig e-mailadres vereist. Dit dient om het verzoek en het daaropvolgende antwoord erop toe te wijzen. De invoer van verdere gegevens is facultatief. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Na afloop van uw verzoek worden de persoonsgegevens automatisch gewist.

Toepassingen

Als u bij ons solliciteert, hebben we uw contactgegevens en informatie over uw kwalificaties nodig. Wij verwerken deze gegevens voor dit doel. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 BDSG. Subsidiair is de verwerking gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 lit. f DS-GVO, moeten wij de gegevens verwerken om eventuele rechtsvorderingen tegen ons in verband met de sollicitatieprocedure te verdedigen. In dit verband is de bewijskracht van de gegevens doorslaggevend voor ons gerechtvaardigd belang. Wij bewaren de gegevens van sollicitanten gedurende 6 maanden, tenzij er redenen zijn voor een langere bewaartermijn.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve afhandeling van de aan ons gerichte vragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Uitleg van de veiligheidsmaatregelen

Gegevensbeveiliging

Om uw gegevens zo goed mogelijk tegen ongewenste toegang te beschermen, nemen wij technische en organisatorische maatregelen. Wij gebruiken een coderingsproces op onze pagina’s. Uw gegevens worden van uw computer naar onze server overgebracht en vice versa via het internet met behulp van TLS-codering. U kunt dit herkennen aan het feit dat het slotsymbool in de statusbalk van uw browser gesloten is en de adresregel begint met https://.

Uw rechten als gebruiker

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens kent de GDPR u als websitegebruiker bepaalde rechten toe:

Recht op informatie Art. 15 DS-GVO

Betrokkenen hebben het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hen betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. In dat geval heeft de betrokkene recht op toegang tot deze persoonsgegevens en op nadere informatie. Dit omvat het doel van de verwerking, de categorie van persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van deze duur, het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de hen betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken, het bestaan van een recht op beroep bij de toezichthoudende autoriteit, over de oorsprong van de gegevens indien deze niet rechtstreeks bij de betrokkene zijn verzameld en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 7 van de Wet op de gegevensbescherming. Art. 22 Bas. 1 en 5 en, in dergelijke gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van die verwerking voor de betrokkene.

Voorts heeft u recht op informatie over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dat geval informeren wij hen over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

Recht op correctie, art. 16 DS-GVO

Als betrokkene heeft u het recht de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken om zonder onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door middel van aanvullende verklaringen.

Recht op wissen, art. 17 DS-GVO

U als betrokkene hebt het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke onverwijld persoonsgegevens over u te laten wissen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, de betrokkene de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), intrekt en er geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking is, de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt, het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van EU-wetgeving of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1.

U hebt ook het recht om vergeten te worden. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is deze te wissen, neemt hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat een betrokkene heeft verzocht alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens te wissen.

Uitzondering op het recht om gegevens te wissen Art. 17 lid. 3 GDPR

Een recht op wissen is uitgesloten wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie. Hetzelfde geldt voor de nakoming van een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen. Ook uitgesloten is het recht op wissen om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig art. Art. 9, lid. 2 lit. h,i en para. 3, voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 3. Art. 89, lid. 1, voor zover de bepaling in lid 1. 1 de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt, of wanneer de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Recht op beperking van de verwerking Art. 18 DS-GVO

U hebt het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen indien de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, gedurende de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren, of de verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik, of de voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid. 1 GDPR zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking van uw gegevens is beperkt, mogen deze, afgezien van opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

U wordt door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gesteld voordat een hierboven beschreven beperking wordt opgeheven.

Kennisgevingsplicht art. 19 DS-GVO

Indien u als betrokkene gebruik hebt gemaakt van een van de bovengenoemde rechten, zullen wij alle ontvangers aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis stellen van de rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of de beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Op verzoek ontvangt u van de verantwoordelijke persoon informatie over de ontvangers

Recht op gegevensoverdraagbaarheid, art. 20 DS-GVO

Als betrokkene hebt u het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt het recht deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke over te dragen zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, u belemmert, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. a of artikel 9, lid 1 2 lit. een DS-GVO of op een contract op grond van. Art. 6, lid. 1 lit. b en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

U hebt het recht te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van een voor de verwerking verantwoordelijke naar een andere voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is uitgesloten wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van taken van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Recht van bezwaar, art. 21 DS-GVO

De betrokkene heeft te allen tijde het recht zich op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens niet langer, tenzij hij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

In het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij kan de betrokkene, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, zijn recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

Recht om de verklaring van toestemming volgens de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken

Als u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen met werking ex nunc (voor de toekomst) in te trekken. Voor eerdere verwerkingen blijft de verleende toestemming de rechtsgrondslag.

Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

De betrokkene heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft.

Dit geldt niet indien het besluit noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of indien het geoorloofd is op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving passende maatregelen bevat ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of indien het besluit is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

3. Besluiten krachtens lid 2 worden niet gebaseerd op bijzondere categorieën persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, lid 1, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats indien u zich zorgen maakt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Voorts doet dit geen afbreuk aan uw recht om andere rechtsmiddelen aan te wenden. Uw toezichthoudende autoriteit houdt u op de hoogte van de status van uw klacht.Vragen over gegevensbescherming

Heeft u vragen over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail.

Maak nu een afspraak voor een consultatie